1. Pred vstupom do kempu je potrebné sa prihlásiť na Recepcii.

2. Parkovať je dovolené len na parkovisku.

3. Udržuj čistotu a poriadok na celom území areálu.

4. Za deti mladšie ako 18 rokov zodpovedajú rodičia alebo jeho zákonní zástupcovia.

5. Po svojich deťoch odlož hračky na svoje miesto.

6. Splavy sa realizujú od 8:00-13:00 alebo od14:00-19:00.

7. Strata a škoda požičaných vecí je spoplatnené!

8. Ak používaš spoločné priestory:

– veci, potraviny a pod., ktoré si priniesol, aj zober so sebou

– surové mäso v chladničkách je zakázané!

– uprac po sebe (prosím aj odlož spoločné veci, tam, odkiaľ si ich zobral)

9. Pri použití sociálnych priestorov nechaj čistotu po sebe.

10. Odpad separuj!!!, t.j.:

– BIOLOGICKÝ ODPAD: sem vhadzuj všetky nedojedené ZVYŠKY potravín

– PVC : sem vhadzuj PET fľaše a obaly z plechoviek

– PAPIER : napr. PIZZA KRABICA – zvyšky nedojedenej pizze patrí do biologického odpadu, prázdnu krabicu rozšľap na čo najmenšiu a vhoď do odpadu „PAPIER“.

– SKLO : sem patrí všetok odpad zo skla ale NEROZBÍJAŤ!

– KOMUNÁLNY ODPAD : sem patrí všetok zvyšný odpad, teda čo NIE je zo skla, PVC, papieru a samozrejme žiadne zvyšky jedál.

11. Nočný kľud je od 22:00 hod.

12. Zvieratá prosím majte pod dohľadom vo svojej blízkosti.